top of page

לוח
הופעות

כיצד לחלום מחול עם אירנה צאבל אשל .jpg

לחלום מחול

כרטיסים

על ההצגה

אירנה צאבל אשל היא רקדנית שעבורה הכייף התנועתי מחבר בין האפשרות לחלום והמחול עצמו. השילוב הזה הוא שאפשר לה לחזור לבמה ולעצמה כרקדנית. אירנה תציג את עצמה ודרכה כרקדנית בינלאומית, הבחירות שעשתה, והשילוב של קריירה ומשפחה. המפגש יכלול גם הדגמות והפעלות והמשתתפים יוכלו לשתף בחלום או רצון, וביחד יהפכו אותם לקטעי ריקוד.

 

50 דקות, לקבוצה עד 25 איש.

bottom of page